PiMag® Vattenfallsystem
produktkod: 1384

PiMag® Vattenfall fungerar utan el eller VVS och du får njuta av rent, filtrerat PiMag-vatten.